Search

Πολιτική - Κοινωνική Έρευνα

Μία εταιρεία ερευνών είναι σήμερα απαραίτητο να έχει σφαιρική γνώση του σημερινού πολιτικού κλίματος αλλά και της ατμόσφαιρας της κοινωνίας, έτσι ώστε να μην μετρά μόνο την κοινή γνώμη, αλλά να είναι σε θέση, εφόσον ζητηθεί, να αναλύει και να ερμηνεύει υπεύθυνα τα ευρήματά της.

Το ερωτηματολόγιο στη OpinionPoll είναι ένα εργαλείο που γεννά προβληματισμό, ενεργοποιεί την κριτική διάθεση και φέρνει στην επιφάνεια απόψεις και θέσεις που μερικές φορές δεν διαβάζονται με μία απλή ανάγνωση της καθημερινότητας αλλά απαιτούν βαθιά μελέτη έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ανάγκη έκφρασής τους και η σημασία της γνώσης τους.

Η κοινωνική και πολιτική έρευνα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο πεδίο της ενημέρωσης της κοινωνίας. Συνδέει τους πολίτες με την κοινωνία μέσω πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίσουν και να καθορίσουν τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της, να καθορίσουν και να αξιολογήσουν τις πρακτικές της, να βοηθήσουν στην κατανόηση της και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι δραστηριότητες της να είναι πιο αποτελεσματικές. Η κοινωνική/πολιτική έρευνα χρησιμοποιεί παρόμοιες προσεγγίσεις και τεχνικές με την έρευνα αγοράς. Οι εφαρμοσμένες κοινωνικές επιστήμες στηρίζονται επίσης σε ίδιες μεθόδους εμπειρικής έρευνας για την ανάπτυξη και επαλήθευση των υποθέσεών τους για την κατανόηση, πρόβλεψη και παροχή καθοδήγησης για τις εξελίξεις στην κοινωνία, για κυβερνητικούς, ακαδημαϊκούς και άλλους σκοπούς

Κοινωνικά
Θέματα

Οι θέσεις και οι στάσεις των πολιτών σε θέματα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος συνιστούν προτεραιότητα για την OpinionPoll και γίνονται αντικείμενο ειδικών ερευνών από τις οποίες εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα.
Η μέθοδος με την οποία αξιολογούνται και αναλύονται τα κοινωνικά θέματα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αφού απαραίτητο στοιχείο για να εκτιμηθούν σωστά τα κοινωνικά θέματα είναι ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται στην κοινή γνώμη.

Εικόνα
Πολιτικών Στελεχών

Η ανάγκη άντλησης στοιχείων που αφορούν στην άποψη της κοινής γνώμης για τα πολιτικά πρόσωπα γίνεται συνεχώς επιτακτικότερη. Η αναγνωρισιμότητα και η δημοτικότητα των προσώπων, η γνώμη και οι κρίσεις των πολιτών για την παρουσία των πολιτικών και τελικά η εξεύρεση των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την εικόνα που έχει η κοινή γνώμη για κάθε πρόσωπο, είναι σήμερα απαραίτητο δεδομένο για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την υιοθέτηση της ενδεδειγμένης επικοινωνιακής πολιτικής.
Η προσέγγιση που ακολουθεί η OpinionPoll, προσαρμόζεται σχολαστικά ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης αφού η σχέση του πολιτικού προσώπου με τους πολίτες έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση.

Εκλογική
Συμπεριφορά

H στάση των πολιτών στα πολιτικά θέματα, η γνώμη τους για την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση αλλά και τα πολιτικά στελέχη είναι αντικείμενο μίας συνεχούς διερεύνησης η οποία, έχει σαν στόχο να προσδιορίσει κατά το δυνατόν την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.
Η αξιόπιστη καταγραφή της εκλογικής συμπεριφοράς των πολιτών έναντι των κομμάτων αλλά και των υποψηφίων συνιστά πρωταρχικό μέλημα της OpinionPoll , ενώ η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι να υπάρχει συνεχής απεικόνιση των διακυμάνσεων και προσδιορισμός των αιτίων που προκαλούν τις διακυμάνσεις αυτές.

Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Συνεχώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτά η στάση των τοπικών κοινωνιών, αφού η τοπική αυτοδιοίκηση προβάλλει με αξιώσεις σαν ένα πολλά υποσχόμενο μοντέλο αποτελεσματικότερης διαχείρισης των αναγκών του πολίτη. Θέματα που αφορούν στην διοίκηση της κοινωνίας αλλά και θέματα που απασχολούν Δήμους, ή τις περιφέρειες καταγράφονται σε έρευνες τοπικής αυτοδιοίκησης και αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότερο τρόπο, με δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών διαφέρουν μεταξύ τους και δεν μπορούν να κρίνονται με κοινό μέτρο.
Η καταγραφή των ειδικών χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους τοπικούς άρχοντες αλλά και για τους πολίτες, αφού η διάγνωση των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής κοινωνίας εκ των πραγμάτων βοηθά την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που την απασχολούν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ισμήνης 10, Δάφνη, Τ.Κ. 172 37

Τηλέφωνο

2107001010

Email

info@opinionpoll.gr