Ο διευθυντής ερευνών της OpinionPoll Ζαχαρίας Ζούπης αναλύει την εικόνα της κυβέρνησης.