Έρευνα της Opinion Poll για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι